Mūza. Dainininko Sigito Stankūno žmona Lidija. Muse. Lidija, wife of singer Sigitas Stankunas.

Copyright (c) 2006 Regina Nuttall